NanoShield PVD Ion Plating Thailand
 นาโนชีลด์ เครื่องเคลือบผิวของเรา

ในปีคศ. 2006 - 2007 เราได้มีโครงการพัฒนาเครื่องเคลือบผิว PVD ต้นแบบสำหรับงานวิศวกรรมฟิล์มแข็งบาง (Hard coating)
เครื่องต้นแบบนี้ (NanoShield NS-1) ได้รับการออกแบบขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถชุบ tooling ได้จริง และได้รับการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง และคุณภาพของผิวเคลือบมาตลอด ตั้งแต่ปีคศ. 2008 โดยได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางเรายังได้ใช้เครื่องนี้ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศอีกหลายชิ้น และผิวเคลือบล้ำสมัยที่สามารถผลิตได้จากเครื่องนี้มีความหลากหลายมาก รวมทั้ง Nanocomposite และ Superhard coatings ที่มีความแข็ง (nanoindentation hardenss) สูงกว่า 40 GPa

จึงนับได้ว่า นาโนชีลด์ สามารถสร้างเครื่อง PVD ที่สามารถชุบ Hard coating ได้จริง ขึ้นเป็นครั้งแรก ในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่สามาถสังเคราะห์ผิวเคลือบได้ดีเทียบเท่ากับผิวเคลือบจากบริษัทชั้นนำในประเทศทางยุโรป โดยมีผลการวิจัยรับรองจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำ ที่ใช้เครื่องมือและกระบวนการทดสอบอันทันสมัย

วัตถุประสงค์ของเครื่องนี้ มีขึ้นเพื่อให้ ผู้ที่สนใจ ทั้งภาคเอกชน และสถาบันวิจัยต่างๆ สามารถเป็นเจ้าของเครื่อง PVD ที่มีเทคโนโลยี Hard coating ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเครื่องจากต่างประเทศอยู่มาก
และผู้ซื้อ ไม่ต้องเสี่ยงกับเครื่องที่ไม่สามารถชุบ Hard coating ได้จริง แต่กลับนำมาย้อมแมวขาย อย่างที่มีผู้ประกอบการหลายราย ได้พบกับปัญหานี้มาก่อนหน้านี้แล้ว

เครื่องที่เราจำหน่ายนี้ เป็นเครื่องขนาดเล็ก โดยพื้นฐานจะมีช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ PVD อยู่ 5 ตำแหน่ง โดยมีหัวจ่ายสารแบบ Cathodic Arc ชนิดพิเศษ สร้างขึ้นโดยสถาบันวิจัย D. V. Efremov ประเทศรัสเซีย ติดตั้งอยู่ 3 ตำแหน่ง และมี Metal ion sources ที่สร้างขึ้นโดย นาโนชีลด์ ติดตั้งอยู่อีก 2 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ ทั้ง 5 ตำแหน่งนี้ยังได้มีการติดตั้งตัวกรองพลาสมาแบบพิเศษของนาโนชีลด์ (NanoShield Low Plasma Loss Filter) เอาไว้อีกด้วย

หัวจ่ายสารแบบ Cathodic Arc ของสถาบัน D. V. Efremov นั้น มีข้อได้เปรียบ เหนือกว่าระบบ Cathodic Arc แบบปกติอยู่หลายประการ เช่น สามารถใช้วัสดุตั้งต้น อย่าง Titanium หรือ Chromium ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยกว่า และยังเป็นระบบที่เป็นตัวกรอง macroparticles อย่างอ่อนในตัว ผนวกกับความสามารถในการเร่งอนุภาคสูงกว่า ทำให้เนื้อฟิล์มมีคุณภาพเหนือกว่าอีกด้วย

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อต้องการติดตั้งอุปกรณพิเศษเพิ่มเติม เช่น Gas ion source, Curved duct macroparticles filter หรือ High Power Pulsed Magnetron Sputtering ฯลฯ ทางบริษัท สามารถให้คำปรึกษาเพิ่มเติม หรือทำการดัดแปลงเพื่อติดตั้งให้ได้อีกด้วย

ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

PilotMachine01 AlTiN PilotMachine02
AlTiN CathodeConsumption TiN
TiN TiN_Multi-Layer AlTiN


ประโยชน์จากตัวกรองพลาสมาของนาโนชีลด์

นาโนชีลด์ เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าด้าน Thin Film Technology ในประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนา Low Plasma Loss Filter สำหรับแคโทดิกอาร์ค ได้สำเร็จเป็นนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองในหลายๆประเทศ 

ข้อโดดเด่นและประโยชน์จากตัวกรองพลาสมาของนาโนชีลด์มีดังต่อไปนี้

1. ไม่มีการบังแนวสายตาระหว่างหัวจ่ายสารกับชิ้นงาน

ตัวกรองชนิด Low Plasma Loss ของนาโนชีลด์ไม่มีการบังแนวสายตาระหว่างหัวจ่ายสารกับชิ้นงาน ทำให้พลาสมาสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ชิ้นงานได้โดยสะดวก
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรองพลาสมาแบบต่างๆที่มีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบังพลาสมาออกจากแนวสายตา ทำให้ตัวกรองพลาสมาของนาโนชีลด์มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านพลาสมาสูงกว่า ในขณะที่ยังคงความสามารถในการกรองเอาสิ่งเจือปนออกไปได้มาก

2. มีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง

ด้วยขนาดของใส้กรองทีสั้นมาก ทำให้ระบบตัวกรองมีขนาดกระทัดรัด สามารถติดตั้งในลักษณะหัวต่อหัว ช่วยให้ผิวเคลือบที่ได้จากหัวนั้นมีคุณภาพสูงขึ้นมาก

3. สร้างและดูแลรักษาได้ง่าย

ตัวกรองชนิด Low Plasma Loss ของนาโนชีลด์ ประกอบขึ้นด้วยใส้กรองที่ถูกออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย ติดตั้งได้ง่าย และถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
เปลือกของตัวกรองถูกออกแบบให้จัดสร้างได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้วงจรแม่เหล็กที่ซับซ้อน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าตัวกรองในแบบอื่นๆเป็นอันมาก

4. สามารถติดตั้งเข้ากับระบบหัวแคโทดิกอาร์คที่มีอยู่แล้วได้แทบทุกชนิด

ด้วยขนาดที่กระทัดรัด ตัวกรองชนิด Low Plasma Loss ของนาโนชีลด์ สามารถนำไปติดตั้งกับหัวแคโทดิกอาร์คที่มีอยู่แล้วได้แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบบหน้ากลม หรือหน้าสี่เหลียมผืนผ้า โดยการติดตั้งนี้มีผลกระทบต่อพื้นที่ในเตาน้อยมากอีกด้วย

นวัตกรรมของนาโนชีลด์นี้ ได้รับการจดสิทธิบัตรคุ้มครองในหลายประเทศ และเราพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสิทธิในการใช้งานให้แก่ท่านที่สนใจ