NanoShield PVD Ion Plating Thailand
 นาโนชีลด์ 
บริการของเรา

บจก.นาโนชีลด์ เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ด้านวิศวกรรมผิววัสดุ (Surface Engineering) โดยการ เคลือบผิวด้วยระบบ PVD (Physical Vapour Deposition) เพื่อความทนทานของ เครื่องมือกัดเจาะและขึ้นรูป
เราเป็นบริษัทของคนไทยแห่งเดียว ที่มีเทคโนโลยีสูงพอในด้านนี้

เราให้บริการมากว่ายี่สิบปีแล้ว ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ  เราหวังว่าจะสามารถทำให้ท่านพึงพอใจได้ กับบริการของเรา

AlTiN TiN AlTiN

ในปัจจุบัน เรามีบริการหลากหลาย เพื่อรับใช้ท่านดังนี้

1. เรารับเคลือบฟิล์มเซรามิคส์และเซอร์เม็ทไฮเทค บนผิวเครื่องมือและชิ้นส่วนเครื่องจักรของท่าน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน

    ฟิล์มหลักที่เราให้บริการในปัจจุบันได้แก่ TiN (สีทอง), nanocomposite TiAlSiN (สีม่วง), CrN (สีเงิน) และ nanocomposite AlCrTiSiN (สึควันบุหรี่)


    นอกจากนี้  เรายังสามารถพัฒนาฟิล์มอื่นๆให้กับท่านได้ เช่น TiZrN,  TiC, TiCN, AlTiN, AlCrTiN, ZrN, ZrCN, TiCrN ฯลฯ รวมไปถึงฟิล์มพิเศษเช่น nanocomposite coatings และ superhard coatings (ความแข็งเกินกว่า 40 GPa) ชนิดต่างๆ

2. เราสามารถสร้างเครื่องจักร เพื่อการชุบเคลือบผิว PVD เพื่อประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมผิววัสดุ ให้แก่ท่านได้ ในราคาที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย
    การซื้อเครื่องจักรกับ นาโนชีลด์ เป็นการลดความเสี่ยง โดยที่ท่านไม่ต้องตกที่นั่งเดียวกับอีกหลายๆท่านก่อนหน้านี้ ที่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรมาแล้ว กลับไม่สามารถทำงานได้จริง หรือเครื่องจักร มีราคาต้นทุนที่สูงเกินไปจนไม่สามารถทำกำไรได้

3. เรารับ modify เครื่องจักร PVD ที่ท่านมีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานด้านวิศวกรรมผิววัสดุ เช่นงานชุบเคลือบ Tooling ได้

4. เราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้สิทธิในการใช้สิทธิบัตรแก่ท่าน
     นาโนชีลด์ ให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนามาโดยตลอด นอกจากจะมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างๆทั้งในและนอกประเทศกว่ายี่สิบฉบับแล้ว
ทางเรายังมีสิทธิบัตรทั้งในและนอกประเทศอีกหลายฉบับ

    ผิวเคลือบหลายชนิดที่นาโนชีลด์ให้บริการนั้น ถูกวางตลาดเป็นรายแรกๆของโลก และมีผลการทดสอบที่ยืนยันได้จากสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศว่ามีคุณภาพดีไม่แพ้ผิวเคลือบจากยุโรปหรือญี่ปุ่น

    เราเชื่อว่านวัตกรรม, ทรัพย์สินทางปัญญา และ เทคโนโลยีของเราสามารถป็นประโยชน์แก่ท่านได้    
AlTiN TiNAlTiN
TiN AlTiN TiN

 
about our company

NanoShield & Royal Ace Co.,Ltd is the first company in Thailand who offers the PVD ion plating service for the use as wear resistance layer on the surface of cutting tools, molds and dies. Our coatings are products of our proprietary techniques and equipments. We are experienced professionals and the process is controlled by our scientist who holds the patents in this field. Coating in Thailand saves time and money and we invite you to join our quality oriented Japanese and Western customers who have chosen our coating to enjoy these benefit plus excellent quality.